Endodonti (Kanal Tedavisi)

 

Kanal Tedavisi nedir?
Dişler içersinde sinirlerin ve damarların geçtiği yollar bulunmaktadır. Bu yollar bakteriler veya diş üzerine gelen travmalar nedeniyle enfekte olabilmektedir. Kanal tedavisinin amacı enfekte olmuş olan dokuyu diş içerisinden uzaklaştırarak enfeksiyonun durdurulmasıdır.

 

Kanal Tedavisi Başarılı Bir Tedavi midir?
Kanal tedavisi genel olarak başarılı bir tedavidir. Ancak tedavi edilecek dişlerin durumuna göre tedavi başarısı değişiklik göstermektedir. Örneğin enfeksiyonu başlangıç aşamasında olan canlı bir diş için başarı şansı uzun zamandır efeksiyona sahip olan ve bu enfeksiyonun diş çevre dokularına yayıldığı cansız dişlere göre çok daha yüksektir. Bunun yanında kanal tedavisinin yenilenmesi (retreatment) tedavilerinde de başarı şansı cansız dişler gibi daha düşük seviyededir. Ancak kanal tedavisinin çekimden önceki son tedavi seçeneği unutulmamalı ve her vakanın başarılı olacağı düşünülmemelidir.

 

Kanal Tedavisi Sırasında ve Sonrasında Meydana Gelebilecek Komplikasyonlar(olumsuzluklar) Nelerdir?
Kanal tedavisi sırasında veya sonrasında başarı oranının durumuna göre dişlerin çekimi gerekebilir. Tedavi için kullanılan aletler hassas ve ince olduklarından dişin içinde kırılabilir, diş kökleri üzerinde perforasyon adı verilen defektler oluşabilir. Tedavi sonrası flare-up adı verilen var olan enfeksiyonun kısa süreli olarak alevlenmesi, şişlik (abse) , ağız açıklığında kısıtlılık (trismus) gibi durumlar oluşabilir.

 

Kanal Tedavisi Ağrılı Bir Tedavi Midir?
Kanal tedavisi işlem sırasında genellikle ağrılı bir tedavi değildir. Büyük oranda lokal anestezi altında yapıldığından tedavi sürecinde hastaların ağrı hissetme olasılıkları düşüktür. Ancak bazı durumlarda anestezi tam etkisini ancak enfekte dokuya ulaşıldığı zaman gösterebilmektedir.

Kanal tedavisi dokular üzerinde küçük de olsa travmatik etki gösterdiğinden işlem sonrası ağrı hissiyatı normaldir. Ağrının derecesi hastanın ağrı eşiğine, dişin durumuna veya tedavinin zorluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu ağrılar genellikle ağrı kesici alındığında geçmektedir ve en çok bir hafta - on gün içerisinde yok olmaktadırlar.

 

Kanal Tedavisinin Süresi Nedir?
Kanal tedavisinin süresi de dişlerin enfeksiyon durumlarına ve canlı/cansız/retreatment olmalarına göre değişiklik göstermektedir. Tedavi sonrası diş ve çevre dokularına zarar gelmeyeceği düşünülen durumlarda tedavi tek seansta bitirilebilmektedir. Abse varlığı, enfeksiyonun genişliği ve etkilediği alanın büyüklüğü veya kanal tedavisinin yenilenmesinin gerektiği durumlar kanallar içersinde kalsiyum esaslı bir ilacın bekletilmesini gerektirir ve seans sayısını arttırır.

 

Kanal Tedavisi Sonrası İlaç Kullanımı Gerekli midir?
Kanal tedavisi yapılan dişin enfeksiyonunun aktif durumda olduğu, tedavi sonrası ikincil enfeksiyon gelişme durumunun mevcut olduğu veya hastanın bağışıklık sistemiyle alakalı bir takım sorunların bulunduğu durumlarda tedavi sonrası antibiyotik kullanımı gerekebilmektedir. Kanal tedavisinin travmatik yapısı nedeniyle ise tedavi sonrası ağrı kesici kullanımı hem hasta konforu hem de dişin kullanılabilirliği açısından gereklidir. Ayrıca sistemik rahatsızlığı bulunan hastaların kontrol altında oldukları doktorlarıyla yapılan fikir alışverişleri sonucunda tedavi öncesi koruyucu (profilaktik) olarak antibiyotik kullanımı gerekebilir.

 

Anestezi Olmadan Kanal Tedavisi Yapılabilir mi?
Canlı dişler üzerinde yapılan kanal tedavilerinde lokal anestezi zorunlu bir uygulamadır. Ancak yaygın enfeksiyon bulunmayan cansız dişler veya kanal tedavisinin yenilenmesi durumunda lokal anestezi kullanılmayabilir.

 

Üzerinde Restorasyon Olan Dişlere Kanal Tedavisi Öncesi Ne Gibi Uygulamalar Yapılmalıdır?
Kanal tedavisi yapılacak diş üzerinde kuron, köprü, inley gibi porselen esaslı protez varlığında tedavi öncesi bu protezlerin çıkarılması gerekmektedir. Bu aşamada nadiren de olsa protezlerin kırılma, çatlama veya çıkarılamamaları nedeniyle değiştirilmeleri gerekebilir.

 

Kanal İçi Beyazlatma (Intrakoronal Bleaching) Nedir?
Kanal tedavisi veya travma sebebiyle tek bir dişin renklendiği durumlarda kanal tedavisi sonrasında dişin kuronal bölgesine diş içerisinden beyazlatma ajanı uygulanması ile yapılan bir tedavidir. Güvenilir ve kısa süreli bir tedavidir ancak hastanın ağız bakımına ve dişin renkleşme durumuna göre seansların uzatılması veya belirli aralıklarla yenilenmesi gerekebilir.

 

Rezeksiyon (Apikal Cerrahi) Nedir?
Kanal tedavisinin tek başına iyileşme için yeterli olmadığı durumlarda cerrahi olarak diş köklerine müdahale edilmesine denir. Apikal cerrahi kanal tedeavisinden sonra uygulanır. Diş köklerinin uç kısımlarından 3-5 mm arasında küçük bir kısmın cerrahi olarak çıkartılması ve enfeksiyon olan bölgede küretaj (enfeksiyonun kazınması) işlemlerini içermektedir.